Viktor Šik | viktor.sik.name

články

Hollywood v rukou marketingu, Evropa v rukou Hollywoodu

Film

Hollywood jako dominantní model kinematografie

V diskurzu o filmovém marketingu (a marketingu obecně) bezpochyby nelze vynechat postavení diváka (konzumenta) jako primární objekt, kterému je film určen. Divák je ovšem velmi rozmanitá, složitá a nejistá společenská bytost, na kterou se lze při vytváření strategie pro určitý obchodní cíl spoléhat jen částečně. Funkcí filmového marketingu je v tomto případě vytvořit pro film (produkt) příznivé podmínky pro jeho uveřejnění, tedy snaha přesvědčit potenciální diváky o tom, že právě tento film pro ně bude atraktivní. Jde o to získat nejen diváka dané cílové skupiny, ale zaujmout i diváky z jiných skupin a pokud možno využít návštěvnost filmu k prezentaci jiných svých produktů. Distribuční společnosti k tomuto účelu využívají různé strategie, které určují postup, jak kýženého efektu dosáhnout.

Zobrazit celý článek...

Hollywood a zahraniční trhy

Film

Specifika lokální kampaně

Stále větší stírání rozdílů mezi kulturami se projevuje ve všech oblastech lidské činnosti. Týká se tedy i filmu, který se čím dál tím častěji stává nositelem kulturních hodnot jednotlivých národů. Film je také jednou z nejvýnosnějších forem zábavního průmyslu. Největší filmoví giganti přitom pocházejí z Hollywoodu, který dominuje celému trhu a tudíž také udává jeho směr. V závislosti na tom se pak americká kinematografie stává určitým dominantním modelem, významově fungujícím napříč různými kulturami.

Zobrazit celý článek...

Evropa v rukou Hollywoodu

Film

Specifika propagace a distribuce hollywoodského blockbusteru v České republice

Blockbuster jako vysokorozpočtový film má svoje jistá specifika uplatňovaná při propagaci a distribuci. V následující práci si tedy položíme otázky, které by měly sledovat, jakým způsobem oba procesy fungují: Čím je lokální filmová kampaň specifická? Jsou jednotlivé kampaně standardizovány nebo se od sebe zásadně liší? Jaký vliv má studio na kampaň a distribuci filmu v zahraničí? Jaké strategie se nejčastěji uplatňují při distribuci blockbusteru? Jaký je současný trend návštěvnosti a do jaké míry ovlivňuje tržby z kin?

Zobrazit celý článek...

Nejlepší alba roku 2010

Ostatní

V abecedním pořadí.

Arcade FireThe Suburbs (Merge)
Ariel Pink’s Haunted GraffitiBefore Today (4AD)
Beach HouseTeen Dream (Carpark)
Brad MehldauHighway Rider (Nonesuch)
Dirty Projectors & BjörkMount Wittenberg Orca (Self released)
Joanna NewsomHave One on Me (Drag City)
Kammerflimmer KollektiefWildling (Staubgold)
Manu KatchéThird Round (ECM)
Nick RosenInto the Sky (Porter)
Pat MethenyOrchestrion (Nonesuch)
The KnifeTomorrow, In A Year (Rabid)
Under ByenAlt Er Tabt (Paper Bag)
YeasayerODD BLOOD (Secretly Canadian)

Zobrazit celý článek...

Jurský park - rodinný dobrodružný film

Film

Na úvod bych chtěl analyzovaný film Jurský Park (Jurassic Park, 1993) zařadit do příslušného časoprostorového kontextu, poté se chci věnovat otázkám o produkci a marketingu filmu a pochopitelně, vycházeje z textu a přednášek Petera Krämera, se pokusím o textuální analýzu, která by měla mít za úkol potvrzení této teorie o sociokulturním působení hollywoodského filmu.

Zobrazit celý článek...

Dziga Vertov s kinoaparátem

Film, Nová média

Film je klíčovým a zároveň srovnávacím pojmem pro Manovichův pohled na nová média, skrze který uvádí svoji knihu The Language of New Media. Také film byl na konci devatenáctého století novým médiem, které proměňovalo lidské poznání a dávalo nejen možnost zachytit realitu, ale i novou diváckou zkušenost jak s ní zacházet, stejně tak jako dnes nahlížíme na nová média. Kamera v rukou prvních filmových tvůrců umožňovala utvářet nový komunikační systém. Interface počítačových programů má podle Manoviche podobnou genezi avšak s tím, že přidává vlastnost interaktivity, která filmům chybí. Teorie a historie filmu slouží jako klíčový koncept, skrze který jsou nová média nahlížena.

Zobrazit celý článek...

Živá partitura Tomáše Dvořáka

Nová média

Směrem experimentování se vydal Tomáš Dvořák, který pod uměleckým pseudonymem Floex patří mezi talentované české hudebníky, využívající kombinace živých nástrojů a elektronické hudby. Ve svém novém projektu Živá partitura se však pustil za hranice tradiční hudební nahrávky a rozhodl se pro živé vystoupení. V něm je ale velmi nestále usazen onen pevný článek počátečního hudebního díla. Jeho Živá partitura je totiž představením především interpretačním, v němž se po nějakém čase výchozí hudební prvek obměňuje. Interpretace, či spíše reinterpretace, se tak stává jedním z ústředních motivů představení.

Zobrazit celý článek...

The Language of New Media

Nová média

V diskurzu nových médií zapadá tato asi nejznámější Manovichova kniha do konceptu rané kyberkultury, kterou je třeba odlišit od kyberkultury současné. Ranou kyberkulturu reprezentuje soubor inovátorských subkultur, rozvíjejíchcích se od 60. do počátku 90. let 20. století, ale také soubor kulturních a symbolických praktik spojených s novými technologiemi. Je tedy třeba brát v potaz, že knihu nelze chápat jako aktuální reflexi současných trendů nových médií, přestože se jedná o studii, kterou při výzkumu v této oblasti nelze pominout.

Zobrazit celý článek...

flicks
o mně

Viktor Šik, *1984, Brno

Absolvent filmové vědy a teorie interaktivních médií na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2006 se profesionálně zabývá vývojem webových aplikací.

moje profily

kontakt

E-mail / GTalk:

přátelé
používám
Ubuntu
http://ubuntu.sik.name